Medlem av Norgeseliten logo

SMARTHUS med Xcomfort, det trådløse alternativet fra Eaton Electric AS

Elektroinstallasjon har lang erfaring med prosjektering og installasjon av Smarthus-løsninger. Vårt prefererte system er Xcomfort. Kontakt oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg med er smartere og mer energisparende hverdag. kOteyy1iONkAAAAASUVORK5CYII=.png

Slik fungerer xComfort

Xcomfort er et system for styring av belysning, oppvarming, solavskjerming, klimaanlegg og sikkerhetsfunksjoner, utviklet for bruk i boliger og mindre næringsbygg. Systemet bygges opp med aktuatorer - mottagere som betjener de elektriske lastene lokalt der hvor lasten er, og trådløse sensorer - sendere i form av trykknapper, fjernkontroll, temperatursendere, osv. Aktuatorene som styrer lasten strømforsynes av nettet, mens de fleste sensorene blir forsynt av batteri.

Det minste xComfort-anlegget kan bestå av en sender og en mottager. Det kreves ingen mellomliggende komponenter eller sentral. Kommunikasjonen dem i mellom foregår trådløst. Mottageren som styrer lasten - vi kaller den aktuator - drives av nettspenning. Senderen eller sensoren kan være strømforsynt av batteri eller av nettspenning (typeavhengig), og læres opp til å styre aktuatoren ved idriftsettelse. Et system kan bygges opp med mange sensorer og aktuatorer, hvor en sender kan styre en eller flere aktuatorer parallelt, eller i en kombinasjon hvor hver mottager styres av en eller flere sendere. Batteriene som driver sensorene har lang levetid, og holder normalt opp til 10 år for trykknapper, og 5-7 år for termostater og temperatursendere. Batterienes tilstand overvåkes, og det kan varsles når de bør skiftes ut.

Les mer her

This site uses cookies. For more information click here.