Medlem av Norgeseliten logo

Alt innen ladestasjoner og tilbehør

LEI AV Å DRA LADEKABELEN UT OG INN AV BILEN?

Vi leverer og installerer fastmonterte hjemmeladere for din El-bil.

Elbiler anbefales å lades fra fastmontert ladeutstyr eller hurtigladestajon. Ved lading overføres mye energi gjennom ladekabel og kontakter. Har du fast parkering med lademulighet, for eksempel hjemme eller på arbeid, bør du installere et dedikert ladeuttak for elbil (Mode 3). Dette er utstyr hvor en kontrollboks er fastmontert, og som gjerne har fast tilkoblet ladekabel. Utstyret er dimensjonert for høyere kontinuerlige strømstyrker enn vanlige kontakter og skjøteledninger.

Følg rådene om vedlikehold

Sjekk ladekabel, plugger og kontakter jevnlig for synlige skader, sprekker og tegn til varmgang (sot og brune merker på plasten). Utstyr med skader må ikke benyttes.

Blir pluggen (støpselet) unormalt varm under bruk, må både plugg og kontakt sjekkes for feil. Se spesielt etter fargeforandring på plast på støpt plugg og plasten rundt kontakthullene i kontakten. Er dette brunt eller svart, må du ikke bruke kontakt/plugg før dette er reparert.

Ikke gjør endringer på ladesystem og tilsvarende utstyr. Med ladesystem menes alt fra og med kontakten i vegg til og med ladeelektronikken / programvaren i bilen.

Slik lader du på en sikker måte

FÅ INSTALLERT LADESTASJON FOR HJEMMELADING AV AUTORISERT ELEKTROINSTALLATØR
Lading direkte i husets stikkontakter er meget brannfarlig. Les om brannfare her.

  • Følg produsentens anvisninger om sikker bruk.
  • Ladekabel må alltid tilkobles en jordet kontakt for å beskytte mot elektrisk sjokk ved feil.
  • Bruk original ladekabel eller en kabel med tilsvarende egenskaper og ladestrøm.
  • Unngå bruk av skjøteledninger - plugg ladekabelen direkte i bilen.
  • Har du ladekabel med kontrollenhet integrert, heng alltid boksen opp slik at vekta av den ikke belaster støpselet og stikkontakten. Da begrenser du muligheten for varmgang og skade på plugg og kontakt.
  • Sikre at ladekabelen ikke er i veien for fotgjengere eller kan bli skadet av trafikk når du lader.
  • Beskytt elektriske kontakter og plugger mot vann, snø og saltsprut for å unngå korrosjon og dårlig kontakt. Lukk lokket på ladekontakter etter bruk.
  • Ikke bruk ladekabel som har synlige skader eller korrosjon på plugg (støpsel) eller kontaktpinner. Dette kan skade kontakten og være en fare for andre som skal lade fra samme kontakt.


VÅR LEVERANDØR AV LADESYSTEMER ER SALTO LADESTASJONER AS

Les meromladesystemertilpasset din bil på Salto Ladesystemer AS

This site uses cookies. For more information click here.