Medlem av Norgeseliten logo

Termofotografering (Elektrotermografi) avslører feil før de får farlige konsekvenser!

Termografering (eller termografi) er en metode for å avlese temperatur på en overflate. Dette gjøres med et såkalt IR-kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling.

Termografering brukes ofte som et verktøy i undersøkelse av bygninger for å avdekke unødvendig varmetap, i elektriske anlegg for å oppdage varmgang eller på andre områder der temperaturforskjeller kan gi en indikasjon på problemer.

Vi finner feil i det elektriske anlegget før de utvikler seg. Slik kan både brann og driftsstans forebygges.Ved hjelp av et avansert termografikamera kan vi lokalisere dårlige og brannfarlige koblinger. Det vil også kontrollere at komponenter ikke overskrider de temperaturene de er beregnet for. Med elektrotermografi vil du dessuten få vite eventuelt hvilke komponenter som må byttes ut.

Unngå driftsstans
De fleste branner i elektriske anlegg forårsakes av feil som utvikler seg over tid. Ved å finne problemene tidlig, kan problemet løses i en tidlig fase. Dette kan være helt avgjørende for å forhindre brann eller strømbrudd med påfølgende driftsstans i bygget.

Termografi kan være gull verd for bedriften din

Brann og driftstans som skyldes feil i elektriske anlegg kan forebygges ved å innføre termografering som en jevnlig del av et kontrollprogram.

Dette vil blant annet bidra til å:

  • Oppdage varmgang i koplinger
  • Avdekke komponentfeil
  • Registrere feilbelastninger
  • Forebygge brann i el-tavle

This site uses cookies. For more information click here.