Medlem av Norgeseliten logo

 1. Hjem
 2. Lokale tjenester
 3. El-sjekk bolig
 1. Hjem
 2. Lokale tjenester
 3. El-sjekk bolig

Vi kontrollerer ditt elektriske anlegg for feil

INTERNKONTROLL ELEKTRO

Etter loven er du selv ansvarlig for at det elektriske anlegget i boligen din er i forsvarlig stand.

Skulle det oppstå brann eller andre skader på grunn av feil i anlegget vil du kanskje få avkorting i erstatningen fra forsikringsselskapet ditt. Den risikoen unngår du når du tar vår EL-sjekk.

En av våre fagutdannet saksbehandlere kommer hjem til deg på et tidspunkt vi er blitt enige om. Elektrikeren gjennomgår hele det elektriske anlegget i boligen din, fra sikringsskapet og ut til hver enkelt lampepunkt eller stikkontakt.

SE OPP FOR FARESIGNALER!!

Hvor sikkert er det hjemme hos deg?

 • Har du mange skjøteledninger?
 • Er sikringsskapet oppdatert?
 • Er alle kontakter og brytere i orden?
 • Har du gamle ledninger?
 • Er anlegget jordet på forskriftmessig måte?
 • Har du sjekket at pulverapparat og brannslanger fungerer?
 • Går sikringene dine ofte?
 • Løser jordfeilbryter ut?

Har du ikke et velfungerende anlegg, kan det fort gå galt og i verste tilfelle føre til brann i hjemmet ditt. Å ta en EL-sjekk er en god investering og det skaper tryggere rammer.

This site uses cookies. For more information click here.